Myanmar Job

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်များနှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေခန့်ထားရေး
ပြည်တွင်း

အထွေဗထွလုပ်သား Popular Group

 • ကျား - 1 ဦး
 • 144000

လိုအပ်သည့်အရည်အချင်း

 • မူလတန်း
 • 18 အထက်
 • မလိုပါ။
 • တစ်စိတ်တစ်ဒေသကျွမ်းကျင်သူ
 • အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူ

အလုပ်တာဝန်အသေးစိတ်

-

ဆက်သွယ်ရန်

 • -
 • -
 • -
 • -