Myanmar Job

ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်များနှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေခန့်ထားရေး
ပြည်တွင်း

အထွေထွေလုပ်သား MMC,Co;Ltd

 • ကျား - 6 ဦး မ - 4 ဦး
 • -
 • မူဆယ်
 • 21 June, 2023
 • 24 June, 2023

လိုအပ်သည့်အရည်အချင်း

 • ကိုးတန်း, ရှစ်တန်း
 • 18 အထက်
 • မလိုပါ။
 • တစ်စိတ်တစ်ဒေသကျွမ်းကျင်သူ
 • အကန့်အသတ်မရှိပါ။

အလုပ်တာဝန်အသေးစိတ်

-

ဆက်သွယ်ရန်

 • ဦးမောင်သန့်
 • -
 • -
 • MMC,Co;Ltd၊မူဆယ်မြို့